top of page

Технически характеристики на корковите покрития

Естествен и 100% екологично чист

Корка се добива директно от природата. Дори и агломерирането му не внася изкуствени лепила и препарати в него. За това като краен продукт за употреба, особено техническият и коркът за стенни покрития с восъчно покритие, е 100% екологично чист. Подовите настилки са с наличие в тях на определен процент лепила, лакове и PVC повърхностни покрития, но функционалното им предназначение - да се ходи по тях, налага това. Екологичната чистота на материала е от изключителна важност, когато са облицовани жилищата на хора с развити алергии, защото буквално ги лекуват. Случайно попаднало в устата на малко дете парченце корк, е равносилно на изядена от него ябълка “с кората й”.

bottom of page