top of page

Корк за стена на ролки

Не е налична - Roll_1, цена - 70 лв./брой
Не е налична - Roll_1, цена - 70 лв./брой

Корк на ролки с дебелина 2 мм., натурални, размери: 8000 х 500 х 2 мм.

press to zoom
Не е налична - Roll_2, цена - 70 лв./брой
Не е налична - Roll_2, цена - 70 лв./брой

Корк на ролки с дебелина 2 мм., натурални, размери: 8000 х 500 х 2 мм.

press to zoom
Не е налична - Roll_3, цена - 70 лв./брой
Не е налична - Roll_3, цена - 70 лв./брой

Корк на ролки с дебелина 2 мм., натурални, размери: 8000 х 500 х 2 мм.

press to zoom
Не е налична - Roll_4, цена - 80 лв./брой
Не е налична - Roll_4, цена - 80 лв./брой

Корк на ролки с дебелина 2 мм., натурални, размери: 8000 х 500 х 2 мм.

press to zoom
Не е налична - Roll_5, цена - 70 лв./брой
Не е налична - Roll_5, цена - 70 лв./брой

Корк на ролки с дебелина 2 мм., натурални, размери: 8000 х 500 х 2 мм.

press to zoom
Не е налична - Roll_6, цена - 38 лв./брой
Не е налична - Roll_6, цена - 38 лв./брой

Корк на ролки с дебелина 2 мм., натурални, размери: 8000 х 500 х 2 мм.

press to zoom
bottom of page