top of page

Качествата на Корка

Естествен и 100% екологично чист

Корка се добива директно от природата. Дори и агломерирането му не внася изкуствени лепила и препарати в него. За това като краен продукт за употреба, особено техническият и коркът за стенни покрития с восъчно покритие, е 100% екологично чист. Подовите настилки са с наличие в тях на определен процент лепила, лакове и PVC повърхностни покрития, но функционалното им предназначение - да се ходи по тях, налага това. Екологичната чистота на материала е от изключителна важност, когато са облицовани жилищата на хора с развити алергии, защото буквално ги лекуват. Случайно попаднало в устата на малко дете парченце корк, е равносилно на изядена от него ябълка “с кората й”.

Мек материал

При удар с предмет или с ръка върху стенно корково покритие, нито покритието, нито това с което е ударено по него се наранява. Дори и да се образува хлътнатина върху корка, след минути, или няколко часа, тя изчезва, защото коркът сам възвръща първоначалния си обем. Корковите подови покрития, макар и произвеждани с по-голяма плътност заради функцията която изпълняват, също притежават значителна мекота. Вероятността изпуснат върху тях чуплив предмет да се строши е много по-малка от това, ако се изпусне върху друг вид настилка. В промишлеността мекотата на материала се използува при направата на гарнитури за автомобилни двигатели, за обличането на колелата на дърводелските банцизи, за виброгасители под тежки вибрационни съоръжения и пр.

Изключителен топлоизолатор

Структурата на корка – много малък процент сухо вещество и изключително много въздух в кухите му клетки, го прави най-добрия топлоизолатор. Коефициентът му на топлопреминаване е почти 11 пъти по-малък от този на дървесината. Това означава, че топлоизолацията, осигурявана от стандартната дебелина от 4 мм на конвенционална коркова подова настилка за директно залепване, се равнява на дървена настилка с дебелина 44 мм. В последните години много хора вече практикуват облепване на вътрешната повърхност на външните стени в жилищата, та дори и в офисите си, с коркови стенни покрития, с цел топлоизолация. Така, заради все по-нарастващите разходи за отопление в последните години, корковото покритие, макар и с по-високи продажни цени, се изплаща само за 2-3 години експлоатация.
Качествата им на изключителен топлоизолатор е това, което най-често кара хората да търсят корковите покрития. Така, те най-често се използват за изолиране на подови и вградени стенни системи за отопление, покриване на външни стени, полагане на подови настилки на жилища или офиси на първи етажи, под които няма отопляеми помещения (мазета, гаражи, къщи без избени помещения и пр.), изолиране на абонатни парни подстанции и помещения с хладилни и климатични агрегати в хотели и други обществени сгради, изолиране на термонагревателни и хладилни устройства. Плоскостите от типа “черен агломерат” положени (и след това замазани) от външната страна на сграда, я превръщат в “термос”, с което пък се спестяват изключително много разходи за вътрешни изолации, а след това и десетки години за отопление.
Дори и най-обикновените  коркови подложки са с предназначение наи-вече да се отдели леденостудената чаша с напитка или горещото блюдо, от дървената или стъклена маса върху която сервираме.
Корковото покритие не е отоплителен уред. Положено в едно помещение, там не става по-топло или по-хладно. Затопленото или охладено обаче помещение, не губи вече температурата си много дълго време през стените, пода или тавана. За това разходите за отопление или охлаждане рязко намаляват. Това е ефекта на топлоизолатора.

Термоакумулатор

Това е качество на корковите покрития, за което най-малко се говори, но което “работи” едновременно с качеството “топлоизолация”. Постигнатата чрез отопление или охлаждане температура в едно помещение се поема и от корковите покрития в него. Това не става бързо, заради голямата инертност, с която корка променя температурата си. Ако през зимата отопляваме две помещения в хилището си, едното от които е с монтирани в него коркови покрития по пода и стените, с електроуреди до еднаква температура, и изключим отоплението когато тръгнем сутрин за работа, то вечерта като се върнем, помещението с коркови покрития ще е по-топло от другото с 6 до 10°С. Защото затопленият корк излъчва поетата топлина дълго време и затопля обемите въздух около себе си. Същият ефект се наблюдава и лятно време в помещения, с климатична уредба и наличие на коркови покрития в тях. Ето за това ползуваната енергия за отопление или охлаждане е много по-малко и пестим от разходи за нея.
Акумулираната топлина от корковите покрития зимно време е причината те да са най-доброто предпазно средство против кондензи, най-вече по външни стени и по такива със северно изложение. Върху топлата повърхност на материала не се образува кондензна влага. Кондензира се влага, когато топъл влажен въздух контактува със студени повърхности. Дъхнете върху стъклата на очилата си и ето го ефекта.

Шумоизолатор

Повърхността на корковите покрития, особено на техническия корк и стенните такива е грапава и мека. Разбиращите от акустика хора знаят, че точно такъв трябва да е материала за най-добрата шумоизолация. Най-добрите концертни зали в света са с коркови покрития по стените, та дори и с подови коркови настилки. Меката повърхност на материала гаси големината на амплитудата на звуковата вълна, а грапавата повърхност на корка така я накъсва, че ефекта е буквално поглъщане на щума. При повече от две облечени с корк повърхнини в едно помещение, ефекта става поразителен.
Преди 7 години в студиото на българска радиостанция бяха облечени вътрешните стени на малко побещение (кабина) с корк, с цел шумоизолация. Целта беше да не проникват при говорещия на микрофона диктор странични шумове. След три месеца, се заинтересувах от ефекта на шумоизолацията на кабината. Останах изненадан, че не я ползват от скоро, защото влезлия вътре човек, буквално попада в такава “космическа” тишина, че ушите му “запищяват” от това. Оказа се, че вътре е наистина неестествено тихо за да се работи. Семейство музиканти, имащи доста неприятности със съседите си, заради домашните си репетиции, покриха стените и таваните си с корк, след което дойдоха да се похвалят, че с оплакванията към тях вече се е свършило.
През 2002 год. бяхме потърсени за помощ от промишлено предприятие с много шумни машини в два от цеховете си, превишаващи допустимите норми на шум от 80 db. Предупреждението от местното ХЕИ беше за затваряне на производството, ако не се намалят шумовете в допустимите граници. Строителни специалисти на предприятието бяха изчислили, че за целта ще им е нужно покриване на стените с корк с дебелина 7 мм. С наша помощ, и с помощта на таблици, диаграми и данни за шумоизолационните параметри на корка, беше доказано, че им е нужна дебелина на покритието не по-голяма от 4 мм, защото ефекта на шумоизолация се постига от първите 3 до 4 мм от дебелината на покритието, дори и да се положи много по-голяма дебелина.
В крайна сметка, след полагането на технически корк по стените с дебелина 4 мм, ефекта от шумопоглъщането беше точно като търсения, но разходите за материала бяха с над 40% по-ниски.
Подовите коркови покрития, макар и с доста по-голяма плътност от тази на стенните, също са много добър шумоизолатор. Съседите под жилището ми часто мислят, че няма никой в къщи, ако в момента сме в помещенията с настилка от корк.

Влагоизолатор

Коркът не поема вода. В стените на кухите клетки на корка се съдържа смолисто вещество, което “бетонира” клетките от към проникване в кухия им обем на вода. Затова рибарите от векове правят плувките за риболов от корк, защото той не “подгизва”, а затова и не потъва. Затова от векове съдовете с течности и напитки, а в нашето съвремие бутилките с вина и с много други течности се затварят с коркови тапи. Много хора се заблуждават, че не е вярно това, че корка не поема вода, като казват, че извадената от бутилката тапа е мокра. Мокра е, но само от вън. Ако се разреже или счупи тапата, вътре тя е суха. Във винарските изби, съхраняващите се многогодишни специални реколти вина става в легнали бутилки. Ако корковите тапи поемат течноста от опиращото се в тях вино, то тя ще се просмуче до външната й повърхност (на върха на бутилката) и ще се изпари. Тогава след няколко месеца в бутилката няма да остане нищо. А това не става, нали?

Антистатичен материал

Не се знае защо, но коркът е антистатичен материал . По стенните покри- тия не полепва нищо – косми, влакънца и пр. Върху коркови подови настилки вла-кънца и мъхове се събират по ъглите до стените и стоят на топки.

Прах и миризми

Може би по причина на антистатичните си качества, по стенните покрития изобщо не може да се намери прах. Той както по-горе казахме може да се види само по подовите настилки и то събран на топки. Облечените с корк стени може да се проверяват понякога за захваната по тях паяжина, но никога за прах. Те просто не го задържат.
Миризмите са другото нещо, което коркът не поема. Винаги казваме на клиентите си, че коркът не поема миризми, но това никой не ще да го вярва. Едва по-късно, след като са се убедили сами, се хвалят, че видите ли, коркът не задържал миризми! Но защо е така, и това никой не знае.

Съжителство с насекоми и гризачи

Такова съжителство има, но то не е във вреда на нито една от страните. В дълбочина, или по повърхността на корка не виреят яйца на насекоми, мухи и комари. Тези домашни досадници единствено кацат върху него. По-лошия вариант е когато върху корка кацне комар, защото се слива с него и става невидим. Едва когато литне сам, ако иска, може да бъде видян.
В складовете ни с коркови изделия многократно са попадали мишки и плъхове. Случвало се е да намираме мъртви от глад такива, но вече 11 години, откакто работим  с коркови изделия, не сме откривали наяден или поразен от тях дори и по друг начин материал.

Дървояди

Дървояди в корка няма. Не се хранят с корк и не живеят в него, въпреки че корка е изграден от дървесни клетки. Отново няма обяснение за този факт, но е така. Стари дървени ламперии буквално са били разпрашавани от останали в тях дървояди, но залепените върху тях коркови покрития си остават недокоснати.  

Трайност и дълговечност

Коркът е мъртва тъкан още на самото дърво. Затова той и не старее. А след като не се напада и от дървояди, не поема вода и не гние, е наистина вечен материал. Чувал съм, че в много старата сграда на българското посолство в Мадрид има стая с поставен по стените й преди повече от 160 години корк, който така си и стои до днес. В къща в Стария Пловдив до скоро имаше също стая с поставен по стените й корк още в началото на 20-ти век. Къщата е вече ремонтирана основно, чрез дори премахване на стени, за това покритието вече не може да се види. Но факта, че е престояло там почти един век, е повече от показателен. Затова, поставеното корково покритие в дома ни, освен многото икономии до които ще доведе, ще направи така, че с повърхнините, върху които е монтирано, повече никога няма да се занимаваме.

Възстановяване след натиск

            Много често задаван въпрос е какви следи по корковата подова настилка ще останат, ако известно време върху нея е стояла тежка мебел и след това се наложи да бъде преместена на друго място. Всеки има предвид мекотата на корка в корковата тапа. Все пак да не се забравя, че подовите покрития нямат мекотата на коркова тапа, а са с плътност 650 – 750 кг/м3, която плътност е по-голяма от тази на естествената дървесина.
Корка регенерира – връща първоначалния си обем. Това не става на секундата, но е така. В раздела за техническите характеристики на корковите покрития има подточка за това им качество. Практически се получава следното: ако един тежък гардероб с крачета е стоял дълго време на едно място и го преместим на друго, на мястото на крачетата ще има хлътнатини. Ако те са в порядъка на 0,5 мм под останалото ниво на покритието, след 5 дена ще са по-плитки. След 1 месец ще са трудно видими, а след 3 месеца ще са буквално изчезнали.

Неутрален към химикали

            Техническият корк и част от стенните облицовки, които са без покритие и са  практически натурален корк, не реагират с никакви химически почистващи препарати, както и с технически спирт и разредители. Затова при замърсяване дори с органични замърсители, могат спокойно да се почистват с каквото решите. Могат да се мият и със сапунена вода, веро и всякакви други миещи препарати. Подовите настилки също се мият с каквото решите, тъй като се мие покритието, което е или лаково, или PVC. В този случай избягвайте силните разредители, за да не нарушите самото покритие на настилката. Ако решите да миете подовото си покритие примерно с вода и веро, спокойно можете дори да изсипете кофа с вода варху корка да миете, колкото е необходимо, след което да съберете водата отново в кофата. Не забравяйте, че коркът изобщо не поема вода, затова  мийте спокойно. Не правете това обаче с дървен паркет, дюшеме или с обикновените ламинати, с които е пълен пазара, защото това може да е последното им миене.

Чист монтаж

            Корковите покрития се монтират чрез залепване. Плоскостите, или ако вида е на ролка, се кроят според повърхността, която трябва да покрият. Монтажа на корка вътре в жилището се изпълнява, когато са свършени всички останали строителни работи – зидарии, шпакловки, боядисване с латекси и лакиране, боядисване с блажни бои. Монтажът на корка – по стените или по пода е последната дейност, след която се внасят мебелите. Не остават строителни материали, а само се замита и забърсва пода. За слагане на стенно покритие в обзаведено помещение е достатъчно да се освободи само малко пространство пред въпросната стената, за да е удобно за работа на изпълняващия монтажа. След това само се замита пода и се връщат мебелите по местата им. При монтаж на подово покритие във вече обзаведено помещение е възможно дори да се освободи половината от него, като се преместят мебелите в другата половина, след което по същия начин се довършва монтажа на пода и във втората половина на помещението. Използуването на ацетонови лепила за залепването на някои от видовете коркови покрития не трябва да плаши никого за оставаща миризма на ацетон, защото още с приключването на монтажните работи, миризмата вече я няма. Монтирането обаче с този тип лепила си остава най-качествения монтаж за някои от видовете коркови покрития.

Ремонтопригоден

            Фактът, че корковите покрития се монтират чрез залепване и то с изключително тънък слой лепило (когато се използува ацетоново такова), помага на заменянето на плоча корково покритие с такава точност, че след това замяната буквално не се вижда. За това още по-добре е след първоначално монтиране на какъвто и да е вид корк, да се приберат и запазят всички останали парчета и поне по няколко плоскости от материала, за да може след време, ако се наложи, да се ползуват за поправка на евентуално нарушена цялост на покритието. Това е добре да се прави и още повече защото, вида на шарката на покритието, което се монтира със сигурност няма да се повтори при следващите произведени партити. Нали две еднакви коркови кори в природата няма, от където следва, че шарката върху една коркова плоча е единствена и неповторима, а и отенъците около шарките също са неповторими. Защото това са шарки, сътворени от природата, а не от щампа, която може да се повтаря до безкрай.

Красив

            Корковите покрития, със своите природно сътворени шарки, са наистина красиви. В помещенията в които са поставени, създават обстановка на топлота и мекота. Влязъл независимо по какъв повод в дома ни, коркът става неразделна част от домашния ни уют и независимо от налагащите се във времето домашни ремонти, остава постоянна част от интериора на жилището или офиса ни. Единадесет години съм заобиколен с корк, и в дома си и в работата си, но не ми е омръзнало да съм сред него нито за миг. Дори се чудя, как така не съм знаел по-рано за този прекрасен материал. И сред клиентите на фирмата се забелязва същото отношение към него. Веднъж поставили в домовете си някакъв корк, независимо от какъв вид, неизменно след време се връщат отново за още и още.
Може би това е вид пристрастяване! Не мога да си го обясня, но е така.

bottom of page